Sut mae Garden Share yn Gweithio

Mae'r cynllun ar gyfer pobol sydd eisio tyfu ei bwyd ei hunnan, ond heb ddim lle i wneud hynnu, a cysylltu nhw a phobol efo lle yn yr ardd sydd ddim yn cael ei ddefnyddio. Y fantais i'r ddwy ochr yw cael rhannu mewn llysoedd fres, mwynhau gweld yr ardd neu'r plot yn datblygu a llwyddo wrth ynnill teimlad cryfhach o gymuned.

Perchennogion Gerddi

Mae rhaid i perchennogwyr gerddi benderfynnu pa rhan o'i gerddi busent yn hoffi rhannu. Daw Garden Share Conwy i gael gwybodaeth am eich plot a threfnu manylion y cynllun efo chi. Fydd eich manylion yn cael ei cofrestru ac fyddem yn ceisio cael hyd i dyfwr priodol i chi. Mae'r cynllun ar gyfer hybu tyfu bwyd a'r tyfwyr ac fellu ddim ar gael i cynhaliaeth cyffredin gardd.

Tyfwyr

Mae rhaid i dyfwyr fod yn frwdfrydig am dyfu bwyd. Cysylltwch â Garden Share Conwy, fyddem yn trefnu cyfarfod i drafod y cynllun a cofrestru eich manylion. Fel tyfwr fydd rhaid i chi dalu tâl bychan ar gyfer yswiriant cyfrifoldeb cyhoeddus i'ch amddiffyn chi wrth i chi weithio ar dir rhywyn arall.

Nodiwch

Pan yr ydych wedi'ch cofrestru nid oess ddim sicrwydd byddech yn cael eich matsio ar unwaith. Mae'r cynllun yn ceisio rhoi pobol addas â'i gilydd trwy edrych ar y manylion ar fangre. Byddwch yn sicr ein bod ni'n gwneud ein gorau. Fedrwch chi helpu wrth ledaenu gwybodaeth am y cynllun, rhoi posteri i fynnu neu dosbarthu taflennau. Fydd y gwybodaeth yr ydym yn casglu ddim ond yn cael ei ddefnyddio ar gyfer y cynllun; byddem ni ddim yn rhoi eich manylion yn bellach i unrhyw un arall.