Y Gerddi

Dyma straeon rhai o'r popbol sydd wedi ymuno a'r cynllun. Mae Garden Share Conwy wedi llwyddo i berswadio rhai o'i aelodau i ymddangos ar y wefan.

Fel rhan o'r cynllun ydym yn cadw record o sut mae'r gerddi yn datblygu trwy'r tymor.

Dyma llun o rhai o'r gerddi sydd yn y cynllun, a rhai o'r garddwyr.

Gobeithiwm rhagori fwy o straeon a lluniau fel mae'r cynllun yn datblygu.