Mochdre

Gardd Lynn oedd y cyntaf i gael ei gofrestru efo Garden Share Conwy. Plot twt oedd gynt wedi ei ddefnyddio i dyfu llysiau ac am ychydig o flynyddoedd cyn hynnu oedd o wedi bod yn le cadw ieir. Ond heb ddim amser, y peth olaf oedd Lynn eisio gweld oedd ei gardd yn troi yn gae o ddeint-y-llew.