Newyddion Diwadderaf

Beth sy'n mynd Ymlaen!

Mae Garden Share Conwy wedi dod  yn aelod o Federation of City Farms and Community Gardens (www.farmgarden.org.uk). Mae'r ffedwratiwn yn elusen cofrestredig sydd yn cefnogi, cynrychioli a hybu ffermydd a gerddi a cynllunniau tyfu eraill sydd wedi ymsefydlu yn y gymuned, ac yn creu cyfleoedd i'r gymuned dyfu.

Byddent yn rhoi cefnogaeth i gynllun Garden Share Conwy trwy cyngor ymarferol, adnoddau gwybodaeth, cyfleoedd hyfforddiant a digwyddiadau rhwydweithio.

Cylchlythyr

Edrychwch am ein cylchlythyrcyntaf sydd yn mynd i'n holl aelodau a cyfeillion. Fydd y cylchlythyr yn cael ei olygu pob tri mis.

Cysylltwch â Ni am gopi o'r cylchlythyr.

Cyfieithu

Ar hyn o bryd mae Garden Share Conwy yn dibynnu ar ffrindiau i gyfieithu'r wefan i'r Gymraeg. Os ydych chi yn medru ysgrifennu Cymraeg, ac â dipyn o amser bob mis, ac yn hoffi ein helpu i gyfieithu, bysem yn falch iawn clywed gennych.

Cysylltwch â Ni os fedrwch helpu ni i gyfieithu i'r Gymraeg.